zo života eparchie

Program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2018

Program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2018

Gréckokatolícka Katedrála Povýšenia svätého Kríža v Bratislave Ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne) 26. marca – 3. apríla 2018 Veľký Pondelok 17.00 h.: Služba vopred premenených darov ( csl. ) Veľký Utorok 17.00 h.: Liturgia vopred premenených ( slov. ) Veľká Streda 17.00 h.: Liturgia vopred premenených darov ( csl. ) Veľký Štvrtok 9:00 […]

Napísal 27. marca 2018
Svätý a Veľký týždeň (Strastnaja sedmica)

Svätý a Veľký týždeň (Strastnaja sedmica)

Tropár, 8. hlas Už je polnoc, Ženích prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale beda bude spiacemu. Chráň sa spánku, moja duša. A tak smrti neprepadneš. Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. Prebuď sa a vrúcne volaj: Svätý, svätý, svätý si, Bože. Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami. Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou liturgicky vstupujeme do tzv. […]

Napísal 27. marca 2018
Vladyka na stretnutí s mládežou: Nebojte sa!

Vladyka na stretnutí s mládežou: Nebojte sa!

Na Lazarovu sobotu poobede, 24. marca 2018 sa v Marianke pri Bratislave konalo stretnutie mládeže s vladykom Petrom v rámci slávenia 33. svetového dňa mládeže. Program stretnutia, na ktorom sa zúčastnila mládež i mladé rodiny s deťmi, sa začal modlitbou krížovej cesty v areáli pútnického miesta a pokračoval katechézou vladyku v Bazilike minor Narodenia Panny […]

Napísal 24. marca 2018
Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom

Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom

Bratislavská eparchia pozýva na Stretnutie mládeže s vladykom Petrom, ktoré sa bude tohto roku konať len jednom mieste, a to v Marianke, mariánskom pútnickom mieste neďaleko Bratislavy. Stretnutie sa koná na Lazarovu sobotu, 24. marca o 14:00 h. Stretnutie sa koná pri príležitosti 33. svetového dňa mládeže, ktorý sa slávi na eparchiálnej (diecéznej) úrovni a jeho témou sú slová […]

Napísal 19. marca 2018

zo života cirkvi

Kvetná nedeľa – Pánov vchod do Jeruzalema

Kvetná nedeľa – Pánov vchod do Jeruzalema

Tropár 4. hlas. Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. Ospevujeme ťa a voláme: Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Utiereň. Evanjelium: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: Apoštol: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) Evanjelium: Jn 41. […]

Napísal 24. marca 2018
Lazárova sobota

Lazárova sobota

Tropár, 1. hlas: Už pred svojím utrpením, Kriste Bože, dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, lebo si vzkriesil Lazára. Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi nesieme ratolesti ako znamenie víťazstva a k tebe, Víťazovi nad smrťou, voláme: Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Šiesty týždeň Svätej Štyridsiatnice v liturgickom kalendári […]

Napísal 23. marca 2018
Šiesty týždeň Veľkého pôstu

Šiesty týždeň Veľkého pôstu

Počas tohto týždňa prechádzame od kánonu Lazára, žobráka, s ktorým boháč zle zaobchádzal a nasledujeme Krista na jeho ceste do Betánie, kde vzkriesi Lazara, svojho priateľa, čím prisľubuje vzkriesenie pre všetkých. V piatok sa končí Štyridsiatnica (Veľký pôst) a začíname Pôst Veľkého a Svätého týždňa. Na večierni čítame príbeh o Jozefovi a jeho bratoch. Jozef […]

Napísal 19. marca 2018
Akatistová sobota

Akatistová sobota

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota Služba tejto soboty nesie pomenovanie “Pochvala Presvätej Bohorodičky”, pretože v tento deň spievame oslavný hymnus k Presvätej Bohorodičke, na pamiatku trojitého oslobodenia Konštantinopolu od napadnutia nepriateľov na jej zastúpenie. Úcta k Bohorodičke je na východe veľmi rozšírená a hlboká. Svedčí o tom aj veľké množstvo sviatkov, veľká […]

Napísal 15. marca 2018