zo života eparchie

Na ekumenickej bohoslužbe spieval zbor Chrysostomos

Na ekumenickej bohoslužbe spieval zbor Chrysostomos

V sobotu 22.apríla 2017 sa na pri základoch cyrilo-metodského chrámu z 9. storočia na hrade Devín neďaleko Bratislavy konala ekumenická bohoslužba. Liturgické slávenie sprevádzal svojím spevom Katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Gréckokatolícku cirkev na podujatí reprezentoval o. Rastislav Čižik z Bratislavy. Prítomní boli aj duchovní iných cirkví: Mons. M. Gavenda za Rímskokatolícku cirkev […]

Napísal 25. apríla 2017
Futsalový  turnaj seminaristov v Prešove

Futsalový turnaj seminaristov v Prešove

Dňa 22. apríla sa uskutočnil futsalový turnaj slovenských kňazských seminárov v Prešove na ZŠ Sibírska. Zúčastnili sa ho seminaristi z Bratislavy, Nitry, Spišskej Kapituly, Košíc a Prešova. Program začal modlitbou paschálnej hodinky za účasti vladyku Milana Chautura CSsR, ktorý sa zároveň aj prihovoril všetkým zúčastneným a pripomenul správne miesto športu v našich životoch ako priestor […]

Napísal 24. apríla 2017
Pozvánka na prednášku do Trenčína

Pozvánka na prednášku do Trenčína

Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne pozýva na prednášku ThDr. Paedr. IClic. o. Jozefa Marettu, PhD. kňaza grécko-katolíckej archieparchie Prešov a bývalého exorcistu na tému ,,Boj o maličkých“, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017 o 13:00 v Trenčíne v refektári Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého (Vchod bude cez kaviareň Alžbetka). V prednáške nám […]

Napísal 21. apríla 2017
Pozvánka na Utiereň

Pozvánka na Utiereň

Gréckokatolícka Farnosť Staré Mesto pozýva na slávenie paschálnej utierne vo Svetom týždni v piatok, 21. apríla 2017 v katedrále, ráno o 7:00 hod. (Liturgický jazyk – slovenský). Informoval: Rastislav Čižik / Daniel Černý

Napísal 20. apríla 2017

zo života cirkvi

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Tropár, 2. hlas Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, žiarou svojho božstva premohol si peklo. Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia, Všetky nebeské mocnosti volali: „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš. Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu, ale na […]

Napísal 26. apríla 2017
Tomášova nedeľa

Tomášova nedeľa

Nedeľa svätého apoštola Tomáša, teda nedeľa Antipaschy Tropár, hlas 7. Hoci bol hrob zapečatený, zažiaril si z neba Kriste, Bože, lebo ty si život. A hoci dvere boli zatvorené, prišiel si k učeníkom. Ty si vzkriesenie všetkých. Skrze apoštolov si v nás obnovil ducha pravého vo svojom veľkej milosti. Kondák, hlas 8. Zvedavou pravicou, Kriste […]

Napísal 21. apríla 2017
SVETLÝ TÝŽDEŇ

SVETLÝ TÝŽDEŇ

Stichira, hl. 8: Dnes narieka Predpeklie: “Prečo som prijal narodeného z Márie. Zaútočil na mňa a rozvrátil moju ríšu. Rozbil moje medené brány. Ako Boh vzkriesil pradávnych väzňov.”Sláva tvojmu krížu, Kriste, i tvojmu vzkrieseniu. Stichira, hl. 8: Dnes plače vládca pekiel: “Už je koniec mojej moci! Pastier sa dal ukrižovať, aby vzkriesil Adama. Strácam všetkých, […]

Napísal 20. apríla 2017
SLOVO OHLASITEĽNOJE

SLOVO OHLASITEĽNOJE

POUČNÉ SLOVO NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, KONŠTANTÍNOPOLSKÉHO ARCIBISKUPA, NA SVÄTÝ A SVETLÝ DEŇ SLÁVNEHO A SPASITEĽNÉHO VZKRIESENIA KRISTA, NÁŠHO BOHA Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom unavil, nech […]

Napísal 15. apríla 2017